Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של סודהסטרים

פרסונליזציה של הלקוחות הביאה לעליה במעורבות בקמפיינים, החזר השקעה מיידי ובמקביל, קיצור זמן ניתוח המידע הרלוונטי למנהלים. מערך ניהול הדאטה שבנתה Elad DATA סודהסטרים מספק תובנות עסקיות חדשניות.