Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של שופמיינד

שיפור משמעותי ביחס ההמרה, נפח בלתי מוגבל המהווה תשתית יציבה להקמת אתרים נוספים וחווית לקוח חדשנית. שופמיינד, המוכרת כקבוצת וואלה שופס, מגשימה ערכים עסקיים באמצעות Elad DIGITAL.