Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של פזגז

תהליך מכירה שהתייעל וקוצר משמעותית, גידול במספר המנויים וראיה רב ערוצית של הלקוח, הם רק חלק מהערכים העסקיים ששופרו בפזגז ומומשו באמצעות המערכת של Elad CRM.