Elad מוביל לדף הבית

כנפיים של קרמבו

בתנועה הבינו שגם מלכ"ר, שבו הלקוחות הם ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים והוריהם, הוא עסק לכל דבר, והביאו לגידול במספר הנרשמים ומספר הפעילויות בתנועה, והענקת יציבות לילדים ולהורים בתקופת חרבות ברזל