Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של קבוצת Budget

במוקד של באדג'ט ירדו הפניות לנציגים בכ-70%, הודות לטרנספורמציה הדיגיטלית המאפשרת שירות עצמי למגוון שירותים, ללא תפעול של נציג בדרך