Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של עמותת אנוש

מערכת המאפשרת תהליכים מהירים, יעילים ומותאמים אישית הביאה לשיפור היעילות התפעולית והשירותיות. מערכת הCRM שהוטמעה בעמותת אנוש יצרה סטנדרט חדש לעבודה ולשירות המתמודדים ובני משפחותיהם