Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של עיריית רעננה

מאות אלפי פניות למוקד השירות ואגפים נוספים בעיריית רעננה אוחדו למערכת אחת שנותנת תמונת לקוח-תושב אחידה ומאפשרת שירות טוב יותר לתושב. פרויקט CityView של Elad CRM מאחד 18 מערכות תפעוליות לאחת