Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של אלדו

מה שהחל כהקמת קטלוג אינטרנטי הוא היום הצלחה מסחררת במכירות! רשת אלדו בשיתוף ELAD DIGITAL פיתחו יכולות שהשפיעו מיידית על היקף הרכישות באתר הרשת